• banner1.jpg
 • banner2.jpg
 • banner3.jpg
 • banner4.jpg
 • banner5.jpg
actuele informatie   emailButton

 

 28 oktober VORMINGSMOMENT VOOR BEGELEIDERS

 

 

http://www.autoveiligheid.be/nieuws/examencentrum/nieuw-rijbewijsexamen-het-vlaams-gewest

 

Het oefenterrein van TAR mag tijdens de openingsuren gebruikt worden door onze leerlingen. 

Als er een les met instructeur bezig is, heeft deze les altijd voorrang op mensen die

komen oefenen.   Klanten van andere rijscholen / rijbegeleiders zullen moeten oefenen

op de infrastructuur van die instellingen.

 

 

 

 

WAT VERANDERT ER AAN DE RIJOPLEIDING?

DE RIJOPLEIDING VERANDERT IN STAPPEN. DIT ZIJN DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN:

VANAF 1 MAART 2017

Tolken voor leerlingen die het Nederlands niet machtig zijn, worden bij het theorie- en

praktijkexamen beperkt tot de talen Frans, Duits en Engels.

VANAF 1 JUNI 2017

 • Het theorie-examen bestaat nog steeds uit 50 vragen,waarbij je minstens 41/50 moet behalen. Bij een fout antwoord wordt één punt afgetrokken, behalve bij vragen die gaan over overtredingen van de derde of vierde graad of over het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid, want zo'n fout kost je vijf punten. Maak je twee fouten waarmee je vijf punten verliest dan ben je niet geslaagd voor het theorie-examen.

 • Het praktijkexamen:

  • De manoeuvres op het praktijkexamen worden aangepast. Via lottrekking moet je twee van de drie volgende manoeuvres uitvoeren:

   • 1) keren in een smalle straat;

   • 2) in rechte lijn achteruitrijden;

   • 3) of parkeren. In het geval van 3) parkeren, zal je door loting één van de volgende parkeermanoeuvres uitvoeren. De manoeuvres worden zoveel mogelijk op de openbare weg uitgevoerd, uitgezonderd loodrecht t.o.v. de weg vooruit of achteruit in een vak parkeren.

    • evenwijdig t.o.v. de weg rechts parkeren tussen twee voertuigen;

    • evenwijdig t.o.v. de weg links parkeren tussen twee voertuigen;

    • loodrecht t.o.v. de weg achteruit in een vak parkeren;

    • loodrecht t.o.v. de weg vooruit in een vak parkeren.

  • Zelfstandig rijden wordt een bijkomend evaluatiecriterium. Dit betekent dat je voor een deel van het examen zelf naar een bestemming rijdt, zonder aanwijzingen van de examinator. Je mag je op de verkeersborden baseren of op je gps.

  • Je voert een gevaarherkenningstest op de computer uit. Die test maakt deel uit van de globale beoordeling van het praktijkexamen.

 • De retributies voor de examens worden aangepast en voor een jaarlijkse indexatie gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex.

Lees meer over het aangepaste examen op de website van GOCA.

VANAF 1 OKTOBER 2017  (onder voorbehoud van politieke wijzigingen)

 • Iedereen die een leerling wil begeleiden tijdens de oefenperiode (en dus vermeld moet worden op het voorlopig rijbewijs), moet eerst een vormingsmoment van drie uur bij een erkende rijschool gevolgd hebben.

 • Een nieuw type voorlopig rijbewijs wordt ingevoerd.

 • De oefenperiode duurt minimum 9 maanden en maximum 18 maanden.

 • Als je voorlopig rijbewijs vervallen is, moet je geen drie jaar meer wachten voordat je een nieuw voorlopig rijbewijs kan aanvragen.

VANAF 1 JULI 2018  (onder groot voorbehoud)

Iedereen die het definitief rijbewijs behaalt, zal een terugkommoment moeten volgen*. Het terugkommoment zal wellicht bestaan uit zowel een klassikaal gedeelte als praktijk (op een afgesloten terrein en op de openbare weg).

* De wetteksten hierrond zijn nog niet gepubliceerd.

HOE ZAL DE NIEUWE RIJOPLEIDING ERUIT ZIEN?

1.VOORBEREIDING OP HET THEORIE-EXAMEN

Je mag kiezen hoe je je voorbereidt, via zelfstudie of door het volgen van theorieles in een rijschool.

2. HET THEORIE-EXAMEN

 • Dit blijft bestaan uit 50 vragen, je moet minstens 41/50 halen om te slagen. Je start met 50 punten: bij een fout antwoord verlies je één punt, tenzij je foute antwoord een overtreding van de derde of vierde graad of een snelheidsovertreding inhoudt. In dat geval verlies je meteen vijf punten.

 • Als je twee keer niet slaagt voor het theorie-examen, moet je twaalf uur theorieles volgen bij een erkende rijschool.

 • Het slagen voor het theorie-examen blijft drie jaar geldig. Je moet binnen de drie jaar ook slagen voor je praktijkexamen. Slaag je niet, dan moet je eerst je theorie-examen opnieuw doen voor je het praktijkexamen opnieuw kan afleggen.

3. DE BAAN OP

 • Je wil met een begeleider leren autorijden: Je begeleider(s) moet(en) een vormingsmoment volgen bij de rijschool, voor ze je begeleider(s) kunnen worden en op je voorlopig rijbewijs kunnen worden opgenomen .

 • Je wil zonder een begeleider leren autorijden. Je volgt minimum 20 uur praktijkles bij een erkende rijschool. Als de rijschool oordeelt dat je in staat bent om alleen verder te oefenen, krijg je een bekwaamheidsattest. Met dit attest kan je een voorlopig rijbewijs krijgen waarmee je alleen verder mag oefenen.

4. HET VOORLOPIGE RIJBEWIJS AANVRAGEN EN AFHALEN

 • Met de attesten van de rijschool en het examencentrum kan je je voorlopige rijbewijs aanvragen en afhalen in het gemeentehuis.

 • Je voorlopige rijbewijs blijft maximum 18 maanden geldig.

5. VEEL OEFENEN

 • De app Rijbewijzer ondersteunt je tijdens de oefenperiode. De app bestaat ook als handboek.

 • Je moet minimum 9 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs, voor je je praktijkexamen kan afleggen.

 • Je oefent met je begeleider of alleen, afhankelijk van wat je voorlopig rijbewijs vermeldt.

 • Je kan om het even wanneer de hulp inroepen van een professionele rijlesgever.

6. HET PRAKTIJKEXAMEN

 • Dit bestaat uit een gevaarherkenningstest op de computer en een test op de openbare weg. Daar voer je twee manoeuvres uit en rij je een stukje zelfstandig. De manoeuvres worden bij loting bepaald, er zijn in totaal zes mogelijkheden.

7. HET DEFINITIEVE RIJBEWIJS AANVRAGEN EN AFHALEN

 • Met het attest van het examencentrum kan je je definitieve rijbewijs aanvragen en afhalen op het gemeentehuis.

8. HET TERUGKOMMOMENT

 • Minimum zes maanden en maximum negen maanden nadat je je definitieve rijbewijs hebt behaald, volg je een opleidingsmoment.

 • Het terugkommoment zal wellicht bestaan uit zowel een klassikaal gedeelte als praktijk (op een afgesloten terrein en op de openbare weg).

 

 

 

Voor onze volgende theoriecursus zijn nog voldoende plaatsen vrij.

Inschrijven kan via mail of telefoon.

Ons kantoor in Beerse is open op zaterdag voormiddag en woensdag namiddag.

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=260959

 

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarbij de Vlaamse overheid 40%

subsidies geeft aan ondernemingen die willen investeren in opleiding, en is

bestemd voor kleine of middelgrote ondernemingen (ook vrije beroepen en

eenmanszaken) met een vestiging in het Vlaamse Gewest, een aanvaardbare

activiteit en een aanvaardbare juridische vorm. Vzw’s komen niet in aanmerking.

Meer info vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Deze subsidie kan voor elke categorie van rijbewijs aangevraagd worden.

KMO-portefeuille, procedure voor klanten. 

U kunt pas een subsidieaanvraag doen van zodra uw onderneming geregistreerd is.

Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat u een overeenkomst voor advies of

inschrijvingsbewijs voor opleiding hebt afgesloten met uw dienstverlener.

Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de

prestaties zijn ingediend.

Een subsidieaanvraag voor de pijlers opleiding (handleiding),

advies (handleiding), advies voor internationaal ondernemen (handleiding)

en technologieverkenning (handleiding) gebeurt zonder tussenkomst van

de administratie en verloopt volgens onderstaand schema:

Schema subsidieaanvraag kmo-portefeuille

Bij het doorlopen van de online aanvraag zal er informatie over het soort

project moeten worden ingevuld.

Facturatie

Bij de pijler opleiding kan de opleiding via de kmo-portefeuille betaald

worden na de inschrijving en vooraleer de opleiding is doorgegaan.

Opgelet, sinds 1 juli 2013 is het verboden om de opleidingskost eerst

rechtstreeks te betalen aan de dienstverlener (zonder kmo-portefeuille)

vooraleer de opleiding via de kmo-portefeuille te betalen.

Bij de adviespijlers is het niet toegestaan om te factureren vooraleer de

prestaties geleverd zijn. Enkel prestaties waarvoor al prestaties zijn

geleverd kunnen gefactureerd worden.

 

Snelle boodschap

Contacteer ons

Stel hier uw vraag aan Turnhoutse autorijschool.
captcha
Reload

 

 

www.federdrive.be   OEFENVRAGEN

federdrive

 

   Tar 1000 Oefenvragen